Τι είναι Moving average;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Moving average;

Απαντήσεις

Κινητός μέσος όρος. Υπολογίζεται με την πρόσθεση των τιμών κλεισίματος ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή στατιστικού μεγέθους σε ένα αριθμό ημερών ή μηνών και στη συνέχεια με τη διαίρεση αυτών με το σύνολο των ημερών ή των μηνών. Εάν για παράδειγμα ο μέσος κινητός για μια τιμή μετοχής υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, προσθέτουμε την τιμή κλεισίματος στο χρηματιστήριο για όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα και διαιρούμε με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών του μήνα στη διάρκεια των οποίων συνεδρίασε το χρηματιστήριο.Προσθήκη νέας απάντησης