Τι είναι Motherboard;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Motherboard;

Απαντήσεις

Μητρική κάρτα ή η μητέρα των καρτών. Είναι το κεντρικό εξάρτημα του Η/Υ, η πλακέτα-βάση που υποδέχεται τα άλλα εξαρτήματα και συσκευές. Τα κύρια συστατικά του Η/Υ που ενσωματώνονται στη μητρική κάρτα είναι η μνήμη, τα κυκλώματα διασύνδεσης, τα slot επέκτασης και προαιρετικά ο μικροϋπολογιστής.Προσθήκη νέας απάντησης