Τι είναι Mortgage loan;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Mortgage loan;

Απαντήσεις

Δάνειο εγγυημένο με υποθήκη επί ακινήτου.Προσθήκη νέας απάντησης