Τι είναι το μόριο;


Διαβάστε μία διαφορετική ερμηνεία της λέξεως Μόριο.

Απαντήσεις

Η έσχατη αδιαίρετη μονάδα ύλης. Διακρίνεται από το σωματίδιο, επίσης αδιαίρετη μονάδα ύλης, ως προς το ότι μοιάζει περισσότερο με το άτομο, που κι αυτό είναι η έσχατη αδιαίρετη μονάδα ύλης. Οι τρεις μεγάλες επιστημονικές θεωρίες για τη δομή του σύμπαντος είναι η μοριακή, η σωματιδιακή και η ατομική. Μια τέταρτη πρεσβεύει, κατά τον Χένκελ, τη συμπύκνωση ή την καθίζηση της ύλης από τον αιθέρα - η ύπαρξη του οποίου αποδεικνύεται από τη συμπύκνωσηή την καθίζηση. Η τρέχουσα τάση της επιστημονικής σκέψης είναι αυτή της θεωρίας των ιόντων. Το ιόν διαφέρει από το μόριο, το σωματίδιο και το άτομο ως προς το ότι είναι ιόν. Μια πέμπτη θεωρία υποστηρίζεται από ηλίθιους, μα είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτοί γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την ύλη σε σχέση με τους υπόλοιπους.Προσθήκη νέας απάντησης