Τι είναι Moral suasion;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Moral suasion;

Απαντήσεις

Ηθική πειθώ, δηλαδή η προσπάθεια επιβολής μιας πολιτικής χωρίς καταναγκασμούς (νόμοι, υποχρεωτικοί κανονισμοί ή οδηγίες κλ) αλλά μόνο μέσω επιχειρημάτων και μη κυρωτικών κανόνων καλής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα οι κεντρικές τράπεζες πιέζουν τα πιστωτικά ιδρύματα να περιορίσουν την ανέλεγκτη και υπερβολική χορήγηση καταναλωτικών δανείων ή δανείων μέσω πιστωτικών καρτών προκειμένου να περιορισθεί η ρευστότητα και να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις ή να αποφευχθεί η υπερχρέωση των νοικοκυριών. Τα Π.Ι συμφωνούν με καλή πίστη να συμμορφωθούν με τη μη υποχρεωτική αυτή εντολή της κεντρικής τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης