Τι είναι Moral hazard;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Moral hazard;

Απαντήσεις

Ηθικός κίνδυνος. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την αλλαγή της συμπεριφοράς ενός αντισυμβαλλόμενου όπως π.χ μιας εταιρίας που έχει ασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία έναντι πυρός και αδιαφορεί μη λαμβάνοντας μέτρα αποτροπής του ασφαλισθέντος κινδύνου ή ενός πελάτη μιας τράπεζας που λαμβάνει ένα καταναλωτικό δάνειο για την αγορά οικοσκευής και αντί για αυτό παίζει τα χρήματα του δανείου και τα χάνει στο καζίνο.Προσθήκη νέας απάντησης