Τι είναι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός (Monopolistic Competition);

Απαντήσεις

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός βρίσκεται στο χώρο μεταξύ του πλήρους ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και περιλαμβάνει στοιχεία και από τις δυο αυτές μορφές αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης