Τι είναι Monetary Financial Institution (MFI);


Απαντήσεις

Νομισματικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ΝΧΙ). Ένα πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην αποδοχή καταθέσεων ή στενών υποκατάστατων αυτών από το κοινό και για ίδιο λογαριασμό παρέχει πιστώσεις ή πραγματοποιεί επενδύσεις σε χρεόγραφα.
 Προσθήκη νέας απάντησης