Τι είναι το μόδιο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το μόδι ήταν μονάδα μέτρησης βάρους που χρησιμοποιόταν μόνο στον υπολογισμό του προς έκθλιψη ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία.

Ήταν ισοδύναμο με 500 οκάδες (1 οκά = 1280 γραμμάρια) δηλαδή ένα μόδι ζύγιζε 640 κιλά ελαιοκάρπου. Αργότερα όταν στην Ελλάδα καθιερώθηκε ως μονάδα βάρους το κιλό, συνέχισε να ορίζεται η παραγωγή σε μόδια, αλλά όχι πλέον στα 640 κιλά ανά μόδι, αλλά 500, καθιερώνοντας έτσι μία νέα μονάδα μέτρησης, το κλόμοδο.Προσθήκη νέας απάντησης