Τι είναι Modem;


Απαντήσεις

Διαμορφωτής (modulator) – αποδιαμορφωτής (demodulator). Συσκευή που επιτρέπει τη μεταβίβαση δεδομένων μεταξύ υπολογιστών, συνήθως μέσω των τηλεφωνικών γραμμών αλλά επίσης μέσω καλωδίων οπτικών ινών ή μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Μετατρέπει τα στοιχεία μεταξύ της αναλογικής μορφής που χρησιμοποιείται στις τηλεφωνικές γραμμές και της ψηφιακής μορφής που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) με στόχο την επικοινωνία μεταξύ αυτών. Δηλαδή μετατρέπει το σήμα από αναλογικό σε ψηφιακό και από ψηφιακό σε αναλογικό. Οι πρότυποι διαμορφωτές – αποδιαμορφωτές μπορούν να μεταδίδουν στοιχεία με μία ανώτατη ταχύτητα 56.000 bits ανά δευτερόλεπτο, Εν τούτοις, εγγενείς αδυναμίες των τηλεφωνικών συστημάτων περιορίζουν την ταχύτητα στα 33,6 bits ανά δευτερόλεπτο.Προσθήκη νέας απάντησης