Τι είναι MMS, Multimedia Message Service;


Τι σημαίνει Multimedia Message Service (MMS);

Απαντήσεις





Υπηρεσία πολυμέσων μηνυμάτων. Ένα πρότυπο αποστολής μηνυμάτων που βασίζεται στην τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G). Προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαβιβάζουν και να δέχονται μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου που περιέχουν εκτός από κείμενο (μόνη δυνατότητα της τεχνολογίας SMS, βλέπε όρο) και ήχους, γραφικά, εικόνα ή ένα συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες προσφέρονται και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail messages) αλλά το MMS δεν είναι το ίδιο όπως το e-mail. Βασίζεται στην τεχνική των πολυμέσων και η παρουσίαση του μηνύματος κωδικοποιείται σε ένα αρχείο ώστε οι εικόνες, τα γραφικά, οι ήχοι και το κείμενο να εμφανίζονται με μία προκαθορισμένη σειρά σε ένα ενιαίο μήνυμα. Επιπρόσθετα, το MMS δεν υποστηρίζει προσαρτημένους φακέλους (attachments) όπως το e-mail.



Προσθήκη νέας απάντησης