Τι είναι Misstatement risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Misstatement risk;

Απαντήσεις

Η αποτυχία του λογιστικού συστήματος και των σχετικών ελέγχων να καταγράψουν με ορθό τρόπο τις συναλλαγές και τις λογιστικές προσαρμογές. Αποκαλείται και χρηματοπιστωτικό λάθος (financial error).Προσθήκη νέας απάντησης