Τι είναι Mismatch;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Mismatch;

Απαντήσεις

Η μη σύμπτωση του χρόνου λήξης αντίθετων θέσεων στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων.Προσθήκη νέας απάντησης