Τι είναι Mirroring;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Mirroring;

Απαντήσεις

Αντικατοπτρισμός. Μία διαδικασία που αντιγράφει στοιχεία από μία μηχανογραφική εφαρμογή και τα αντικατοπτρίζει (μεταφέρει) σε πραγματικό χρόνο ή με ελάχιστη καθυστέρηση σε ένα άλλο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών για αξιοποίηση. Χρησιμοποιείται, επίσης, και στα προηγμένα συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης των Η/Υ ή καταστροφής, οπότε δεν απαιτείται η χειροκίνητη προσθήκη στο back up της προηγούμενης ημέρας των πράξεων της τρέχουσας ημέρας. Με τον αντικατοπτρισμό σε πραγματικό χρόνο έχουν διασωθεί αυτόματα και τα στοιχεία της κρίσιμης ημέρας. Τεχνικά, ο αντικατοπτρισμός πραγματοποιείται: α) με αντιγραφή (backup) και μεταφορά αυτού σε ένα εφεδρικό διακομιστή (backup server) β) με την εγγραφή ταυτόχρονα σε δύο δίσκους.
 Προσθήκη νέας απάντησης