Τι είναι Migration;


Τι σημαίνει Migration;

Απαντήσεις

Η μετάπτωση από ένα μηχανογραφικό σύστημα σε ένα άλλο πιο προηγμένης τεχνολογίας ή από μία έκδοση (version) ενός λογισμικού ή υλικού σε μία νεότερη έκδοση. Άλλως, είναι η πράξη της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συστημάτων που είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα στην λειτουργία αλλά ασύμβατα από τεχνική άποψη. O όρος χρησιμοποιείται και για τη μετάβαση από μία βάση δεδομένων σε άλλη όπως για παράδειγμα όταν σε ένα πληροφορικό σύστημα η βάση δεδομένων της εταιρίας Sybase αντκαθίσταται από τη βάση της εταιρίας Oracle ή αντίστροφα. Η μετάπτωση πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της μηχανογραφικής υποστήριξης των συναλλαγών. Για το λόγο αυτό προτιμάται η μέθοδος της παράλληλης παραγωγής (parallel production) του νέου και του προηγούμενου συστήματος. Οι χρήστες κατά τη διάρκεια αυτής, που μπορεί να διαρκέσει ολίγες ημέρες ή εβδομάδες, καταχωρούν τις συναλλαγές και στις δύο εφαρμογές. Εφόσον διορθωθούν οι ατέλειες της νέας εφαρμογής, τότε διακόπτεται η παραγωγή στην παλαιά εφαρμογή και η νέα είναι η μόνη που τρέχει σε ζωντανή παραγωγή (live production).Προσθήκη νέας απάντησης