Τι είναι MIGA;


Τι σημαίνει Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA);

Απαντήσεις

Οργανισμός Εγγυήσεων Πολύπλευρων Επενδύσεων. Αποτελεί μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1988 για να ενθαρρύνει τη ροή ιδιωτικών ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της παροχής α) εγγυήσεων έναντι μη εμπορικών κινδύνων και β) αναπτυξιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα εγγυήσεων της MIGA προστατεύει τους επενδυτές έναντι απωλειών από μεταφορές χρημάτων, απαλλοτριώσεις, πολέμους, εμφύλιες διαμάχες και παραβιάσεις των συμφωνιών από τις κυβερνήσεις των κρατών που φιλοξενούν τις επενδύσεις. Η MIGA δρα σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα μέλη αυτής όπως τη Διεθνή Αναπτυξιακή Ένωση (International Development Association) και τον Οργανισμό Διεθνούς Χρηματοδότησης (International Finance Corporation, IFC) με στόχο να δημιουργήσει ελκυστικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων κύρια με τη μορφή ξένων άμεσων επενδύσεων (foreign direct investments) στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης