Τι είναι Mid cap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Mid cap;

Απαντήσεις

Μέση κεφαλαιοποίηση (mid capitalisation). Κατηγορία εταιριών των οποίων οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εμφανίζουν μέτριο όγκο συναλλαγών και μέτρια κεφαλοποίηση με αποτέλεσμα να κατατάσσονται μεταξύ της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (large cap) και της μικρής κεφαλαιοποίησης (small cap).Προσθήκη νέας απάντησης