Τι είναι Microprocessor;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Microprocessor;

Απαντήσεις

Μικροεπεξεργαστής. Ένα πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος (chip) που περιέχει μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) που ελέγχει τον εγκέφαλο του μικροϋπολογιστή. Σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές και τους περισσότερους σταθμούς εργασίας υπάρχει ένας μικροεπεξεργαστής. Οι μικροεπεξεργαστές, επίσης, ελέγχουν τη λογική όλων σχεδόν των ψηφιακών συσκευών. Διαφέρουν ανάλογα με τρία χαρακτηριστικά: α) η ομάδα εντολών (instruction set). Είναι ο αριθμός της ομάδας των εντολών που μπορεί να εκτελέσει ένας μικροεπεξεργαστής β) εύρος χωρητικότητας (bandwidth). Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων (bits) που μπορεί να επεξεργασθεί σε μία εντολή γ) η ταχύτητα του ωρολογίου (clock speed) μετρούμενη σε μεγκαχέρτζ (MHz). Καθορίζει πόσες εντολές ανά δευτερόλεπτο είναι σε θέση να εκτελέσει.Προσθήκη νέας απάντησης