Τι είναι Microeconomics;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Microeconomics;

Απαντήσεις

Μακροοικονομική. Κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται κύρια με τη μελέτη: α) της συμπεριφοράς των ατόμων συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των επιχειρηματιών και των εταιριών β) του τρόπου με τον οποίο οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τις τιμές των αγαθών, τους συντελεστές της παραγωγής και τις αγοραζόμενες και πωλούμενες ποσότητες.Προσθήκη νέας απάντησης