Τι είναι Microbank;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Microbank;

Απαντήσεις

Μικροτράπεζα. Είναι ο τρόπος ανάπτυξης μιας τράπεζας με μικρά υποκαταστήματα χωρίς υπαλλήλους. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ATMs και του PC banking. Προσφέρουν μία σειρά εργασιών όπως ανάληψη μετρητών, εμβάσματα, μεταφορά ποσών, αίτηση δανείου, πληροφορίες χρηματοοικονομικού περιεχομένου, εντολές αγοραπωλησίες μετοχών και επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια.Προσθήκη νέας απάντησης