Τι είναι Mezzanine Financing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Mezzanine Financing;

Απαντήσεις

Χρηματοδότηση για την εξαγορά επιχειρήσεων (leveraged buy-outs) που αφορά το στάδιο της χρηματοδότησης λίγο πριν από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Οι επενδυτές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη φάση διατρέχουν λιγότερο κίνδυνο ζημίας σε σύγκριση με αυτούς που έχουν επενδύσει νωρίτερα. Στο ενδιάμεσο αυτό στάδιο, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή των προνομιούχων μετοχών, των μετατρέψιμων ομολόγων ή του χρέους υψηλής απόδοσης αλλά και υψηλού κινδύνου (subordinated debt). Συχνά, η μορφή αυτή χρηματοδότησης συνοδεύεται με τίτλους επιλογής (warrants) ή συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Επειδή ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το κυβερνητικό ή άλλο ασφαλισμένο χρέος, το επιτόκιο είναι υψηλότερο.Προσθήκη νέας απάντησης