Τι είναι Metadata;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Metadata;

Απαντήσεις

Μεταδεδομένα ή στοιχεία που αφορούν στοιχεία. Είναι δεδομένα που περιγράφουν το περιεχόμενο, την ποιότητα, την πηγή προέλευσης, την αξιολόγηση, την τροποποίηση και την ενημέρωση μιας σειράς δεδομένων όπως πχ στοιχείων, πινάκων και δεικτών για την εξέλιξη οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μεγεθών. Είναι απαραίτητα για να κρίνουμε την αξιοπιστία αυτών και την αναγκαιότητα της δαπάνης για τη συλλογή και επεξεργασία τους. Αναλυτικά, η σχετική πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει τα επόμενα: α) ποιο είναι ακριβώς το στοιχείο που αναζητούμε, από ποιον, πως και πότε έχει συλλεγεί και για ποιο σκοπό β) που θα το βρούμε γ) ποιος είναι αυτός που το χρειάζεται δ) πόσο κοστίζει ε) ποιος μπορεί να το αξιολογήσει ζ) με ποια μορφή είναι διαθέσιμο (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) η) ποια είναι η ποιότητα των στοιχείων για ένα συγκεκριμένο σκοπό θ) ποια γεωγραφική περιοχή καλύπτουν και για ποιο χρονικό διάστημα.Προσθήκη νέας απάντησης