Τι είναι Merchant bank;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Merchant bank;

Απαντήσεις

Ένας βρετανικός όρος για μια τράπεζα που εξειδικεύεται όχι στο δανεισμό των κεφαλαίων της αλλά στην προσφορά διαφόρων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως η αποδοχή συναλλαγματικών που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο, η αναδοχή νέων εκδόσεων εταιρικών ομολόγων ή δανείων (underwriting) και η παροχή συμβουλών για το συνάλλαγμα, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις.Προσθήκη νέας απάντησης