Τι είναι Memory;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Memory;

Απαντήσεις

Μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Διακρίνουμε:

♦ Την κύρια μνήμη που είναι η μεγαλύτερη ποσότητα μνήμης εγκατεστημένη στη μητρική κάρτα του Η/Υ. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή που απαιτείται να είναι ταχύτατα προσπελάσιμα από συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπως από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU, Central Processing Unit), φορτώνονται στην κύρια μνήμη.

♦ Την κρυφή μνήμη. Είναι ένας τύπος μνήμης μικρής χωρητικότητας ενός Η/Υ ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία με μεγάλη συχνότητα στον χρήστη (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε όρο Cache).

♦ Την προσωρινή ή πτητική μνήμη (volatile memory) όταν τα στοιχεία της χάνονται με το κλείσιμο του Η/Υ.

♦ Τη μόνιμη μνήμη (non- volatile memory) που είναι αυτή που διατηρεί αποθηκευμένα τα δεδομένα.

♦ H RAM ενός Η/Υ είναι προσωρινή ή πτητική μνήμη εκτός από την περίπτωση της συγχρονισμένης δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (SDRAM, Synchronous Dynamic RAM) που χρησιμοποιείται συνήθως σαν κύρια μνήμη των Η/Υ και σε κάρτες γραφικών (βλέπε όρο RAM). Η ROM (βλέπε όρο), οι σκληροί δίσκοι (hard disks), οι δισκέτες, οι μονάδες zip και τα CD-ROM είναι παραδείγματα κύριας μόνιμης μνήμης.Προσθήκη νέας απάντησης