Τι είναι Medium Term Note (MTN);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Medium Term Note (MTN);

Απαντήσεις

Μεσοπρόθεσμο χρεόγραφο που προσφέρεται συνεχώς στους επενδυτές από τους διαμεσολαβητές που ενεργούν με εξουσιοδότηση του εκδότη. Έχει συνήθως διάρκεια λήξης από 9 μήνες μέχρι 5 χρόνια.Προσθήκη νέας απάντησης