Τι είναι Maturity spread;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Maturity spread;

Απαντήσεις

Η διαφορά στις αποδόσεις ομολόγων που έχουν διαφορετική λήξη. Εάν π.χ ένα δίχρονο ομόλογο έχει απόδοση 2,5% και ένα δεκάχρονο 4,5%, η maturity spread είναι 4,5% - 2,5% = 2% ή 200 basis points. Τυπικά απεικονίζεται σε χρονικά διαστήματα λήξης (time buckets or maturity brackets) όπως μέχρι 1 έτος, από 1 έως δύο έτη, από 2 έως 5 έτη, από 5 έως 10 έτη και από 10 έως 30 έτη.Προσθήκη νέας απάντησης