Τι είναι MATIF ET MONEP;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει MATIF ET MONEP;

Απαντήσεις

MATIF (Marché à Terme International de France) είναι η αγορά των μακροπρόθεσμων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Γαλλίας. MOΝΕΡ (Marché des Options négociables de Paris) είναι η αγορά των συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options) των Παρισίων. Oι συναλλαγές στο MATIF και το MOΝΕΡ εκκαθαρίζονται πολυμερώς από τα γραφεία συμψηφισμού MATIF SA et SCMC (Société de Compensation des marchés conditionnels) αντίστοιχα.Προσθήκη νέας απάντησης