Τι είναι Market participants;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market participants;

Απαντήσεις

Οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Είναι οι εκδότες μετοχών και χρεογράφων που αναζητούν κεφάλαια, οι επενδυτές που αναζητούν τοποθετήσεις και αναμένουν απόδοση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μεσολαβητές που φέρνουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές ή επενδύουν για ίδιο λογαριασμό και οι ρυθμιστές όπως το κράτος και οι κεντρικές τράπεζες που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο και εποπτεύουν την τήρηση αυτού.Προσθήκη νέας απάντησης