Τι είναι Market neutral;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market neutral;

Απαντήσεις

Ουδέτερος ως προς τις κινήσεις των τιμών της αγοράς. Η επενδυτική αυτή επιλογή υλοποιείται με την ανάληψη ταυτόχρονα long και short positions με στόχο την αποφυγή του κινδύνου. Αναζητείται ένα περιουσιακό στοιχείο που θα έχει μεγαλύτερη απόδοση (outperform) σε σύγκριση με ένα άλλο στοιχείο του οποίου η τιμή συσχετίζεται με αυτή του πρώτου, ανεξάρτητα προς ποία κατεύθυνση. Αφού επιλεγούν τα δύο ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνεται θέση long για το πρώτο και short για το δεύτερο. Προκειμένου να επιτευχθεί η ουδετεροποίηση ως προς τον κίνδυνο, το ίδιο χρηματικό ποσό επενδύεται και στις δύο θέσεις.Προσθήκη νέας απάντησης