Τι είναι Market manipulation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market manipulation;

Απαντήσεις

Χειραγώγηση της αγοράς. Η διενέργεια χρηματοοικονομικών πράξεων που δεν δικαιολογούνται από συγκεκριμένες ανάγκες αλλά έχουν σαν στόχο να παρασύρουν την αγορά σε ανάλογες κινήσεις. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης δίνουν εντολές για την αγορά ιδίων μετοχών από το χρηματιστήριο προκειμένου να ανεβάσουν την τιμή τους. Εάν κατορθώσουν να παρασύρουν και άλλους επενδυτές τότε μπορούν να πωλήσουν σε υψηλά επίπεδα και να αποκομίσουν υψηλά κέρδη. Οι συναλλαγές αυτού του είδους θεωρούνται από τις περισσότερες νομοθεσίες σαν παράνομες, διότι καταργούν στην πράξη την αρχή της ζήτησης και της προσφοράς, και οι δράστες υπόκεινται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.Προσθήκη νέας απάντησης