Τι είναι Market forces;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market forces;

Απαντήσεις

Οι δυνάμεις της αγοράς. Είναι οι συνθήκες της προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν σε μια ελεύθερη αγορά και οι οποίες καθορίζουν τις τιμές μέσω των αποφάσεων των αγοραστών και πωλητών, των δανειστών και των δανειζόμενων.Προσθήκη νέας απάντησης