Τι είναι Market capitalization;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market capitalization;

Απαντήσεις

Κεφαλοποίηση αγοράς. Η χρηματιστηριακή αξία μιας επιχείρησης που προκύπτει εάν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των μετοχών της επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. Για να υπολογίσουμε τη συνολική κεφαλοποίηση ενός χρηματιστηρίου μια δεδομένη χρονική στιγμή, προσθέτουμε τις χρηματιστηριακές αξίες των μετοχών όλων των εισηγμένων επιχειρήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης