Τι είναι Marginal interest rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Marginal interest rate;

Απαντήσεις

Οριακό επιτόκιο. Είναι το επιτόκιο στο οποίο εξαντλείται το συνολικό ποσό ρευστότητας που κατανέμεται σε μία δημοπρασία.Προσθήκη νέας απάντησης