Τι είναι Marginal cost;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Marginal cost;

ΑπαντήσειςΟριακό κόστος. Αφορά την επί πλέον δαπάνη που απαιτείται για να παραχθούν περισσότερες μονάδες δεδομένου προϊόντος. Γενικά, το οριακό κόστος μειώνεται όσες περισσότερες μονάδες παράγονται.

Προσθήκη νέας απάντησης