Τι είναι Management Information System (MIS);


Απαντήσεις

Σύστημα παροχής διοικητικών πληροφοριών. Η χρησιμοποίηση βάσης δεδομένων Η/Υ όπου καταγράφονται η περιγραφή και αξιολόγηση των εργασιακών θέσεων, τα προσόντα και η επίδοση των υπαλλήλων, οι ανάγκες και οι στόχοι κάθε υπηρεσιακής μονάδας. Το σύστημα στοχεύει στην κατάλληλη στελέχωση της επιχείρησης και την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης για την αύξηση της παραγωγικότητας. Στα στελέχη των επιχειρήσεων διατίθενται, μεταξύ άλλων τα εξής προγράμματα Η/Υ:

• Experts Systems, ES = συστήματα για την υποβοήθηση των εμπειρογνωμόνων στη λήψη της σωστής απόφασης. Χρησιμοποιείται μία βάση δεδομένων από την οποία αντλούνται χρήσιμα στοιχεία καθώς και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων.
• Executive Information Systems, EIS = πληροφοριακά συστήματα για στελέχη επιχειρήσεων, φιλικά στον χρήστη για αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων χωρίς τη χρήση ειδικών εντολών.
• Decision Support Systems, DSS = πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζουν σενάρια, παραμέτρους και εναλλακτικές συνοδευόμενες από στατιστικά στοιχεία που διευκολύνουν τα στελέχη στη λήψη της σωστής απόφασης.Προσθήκη νέας απάντησης