Τι είναι MAN (Metro Area Network);


Τι είναι MAN (Metro (or Metropolitan) Area Network);

Απαντήσεις

Ένα κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών (backbone optical network) ή μία σειρά δικτύων που συνδέει τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μία περιοχή ευρύτερη από αυτή που καλύπτει τo δίκτυο τοπικής περιοχής (Local Area Network, LAN) και μικρότερη από αυτή που εξυπηρετεί το δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN). Σαν περιοχή του MAN είναι όπως υποδηλοί το όνομά του μία πόλη ή η πόλη με τα προάστια αυτής (metropolitan area). Παραδείγματα τέτοιων περιοχών που έχει εγκατασταθεί MAN είναι η μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου (Greater London), το Λοτζ της Πολωνίας και η Γενεύη της Ελβετίας. Επιπρόσθετα, ένα MAN μπορεί να συνδέει διακομιστές (servers) και Η/Υ (PCs) σε μία μικρότερη περιοχή όπως σε ένα συγκρότημα κτιρίων ή/και σε μία πανεπιστημιακή περιοχή ή σε μία μεγαλύτερη όπως τη Βόρεια Σκωτία. Το MAN μπορεί επίσης να συνδέει επιχειρήσεις μεταξύ τους (businesses to businesses) και επιχειρήσεις με δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) αλλά και το Ίντερνετ. Το MAN συνήθως ανήκει είτε σε μία κοινοπραξία χρηστών ή σε ένα παροχέα δικτύου που πωλεί τις υπηρεσίες του στους χρήστες.Προσθήκη νέας απάντησης