Τι είναι το malware;


Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος Malware στους υπολογιστές;

Θέματα: 

Απαντήσεις

 Το “Malware”, συντομογραφία που προκύπτει από το συνδυασμό των λέξεων malicious software, είναι ένας συλλογικός όρος που χρησιμοποιείται γενικά για τον προσδιορισμό ιών και άλλων τύπων επιβλαβών προγραμμάτων. Αναφέρεται σε όλα τα προγράμματα που εκκινούν (συχνά επιβλαβείς) διαδικασίες, χωρίς τη συναίνεση του χρήστη.


Ιοί, backdoors, keyloggers, υποκλοπείς κωδικών πρόσβασης και άλλα προγράμματα τύπου Trojan, ιοί μακροεντολών του Word και Excel, ιοί εκκίνησης, ιοί γλωσσών (batch, windows shell, java, κλπ.), crimeware, spyware και adware, είναι μόνο λίγα παραδείγματα της κατηγορίας των malware.

Η δημιουργία του όρου malware ήταν αναπόφευκτη. Παλαιότερα, όταν το υπολογιστικό περιβάλλον αποτελούταν από υπολογιστές που λειτουργούσαν με DOS, υπήρχαν πρακτικά μόνο δύο κατηγορίες επιβλαβών προγραμμάτων, οι ιοί και οι εφαρμογές τύπου «Trojan horse». Στην πρώιμη μορφή τους, τα «worms» επηρέαζαν μόνο το UNIX και δεν απασχολούσαν ιδιαίτερα τους χρήστες. Οι όροι ιός και Trojan δεν προσδιορίζουν πλέον με ακρίβεια όλους τους τύπους των επικίνδυνων προγραμμάτων που υπάρχουν. Μερικά παραδείγματα:

* Ιοί που προσκολλούνται σε αρχεία εφαρμογών και συνήθως μειώνουν τη απόδοση του υπολογιστή.
* Τα Trojan που λειτουργούν και ως υποκλοπείς κωδικών πρόσβασης, επιτρέποντας σε τρίτους να δουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
* Μία αδυναμία κάποιου προγράμματος μπορεί να επιτρέψει στον επιτιθέμενο να αποκτήσει πλήρη έλεγχο στον υπολογιστή.
* Τα ransomware, ουσιαστικά ένας τύπος Trojan, που κρυπτογραφούν τα αρχεία του σκληρού δίσκου, και στη συνέχεια ο ο επιτιθέμενος ζητά χρήματα από τον χρήστη του υπολογιστή προκειμένου να λάβει τον κωδικό αποκωδικοποίησης.
* Το crimeware, ένας συλλογικός όρος, αναφέρεται σε επιβλαβή προγράμματα που σχετίζονται με την υποκλοπή ταυτοτήτων και χρησιμοποιούνται σε εγκληματικές ενέργειες στο διαδίκτυο.Προσθήκη νέας απάντησης