Τι είναι Macroeconomics;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Macroeconomics;

Απαντήσεις

Μακροοικονομική. Κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των ευρύτερων συνολικών οικονομικών μεγεθών όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το Καθαρό Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), οι καθαροί και έμμεσοι φόροι και οι επιδοτήσεις, το εθνικό εισόδημα και το διαθέσιμο εισόδημα, οι μεταβιβαστικές πληρωμές, η βιομηχανία, το εμπόριο, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, η οικονομική ανάπτυξη, η αποταμίευση, η επένδυση, η κατανάλωση, η απασχόληση, η ανεργία, η προσφορά χρήματος, το μέσο επίπεδο των τιμών, το ισοζύγιο πληρωμών. Ονομάζεται και «θεωρία εισοδήματος» διότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής είναι ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας δηλαδή του εισοδήματος πλήρους απασχόλησης.Προσθήκη νέας απάντησης