Τι είναι LYON (Liquid Yield Option Note);


Τι σημαίνει LYON (Liquid Yield Option Note);

Απαντήσεις

Ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο (zero coupon bond) το οποίο είναι ανακλητό (callable) από τον εκδότη, με δικαίωμα πώλησης (putable) από τον επενδυτή και μετατρέψιμο. Τα LYONS είναι σύνθετα προϊόντα που καθιερώθηκαν από τη Μέρριλ Λυντς. Τυπικά ένα LYON εξασφαλίζει στον κάτοχο μία θετική απόδοση. Αυτή η απόδοση κρατείται μέχρι να παρουσιασθεί ευκαιρία να επαναπωληθεί το ομόλογο στον εκδότη σε μία τιμή ανώτερη της τιμής έκδοσης που πραγματικά δεν υφίσταται.Προσθήκη νέας απάντησης