Τι είναι LTCM crisis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει LTCM crisis;

Απαντήσεις

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που προέκυψε το Σεπτέμβριο του 1998 από την κατάρρευση του κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνων (hedge fund) ‘Διαχείριση Μακροπρόθεσμου Κεφαλαίου» των ΗΠΑ (Long-Term Capital Management, LTCM). Η κατάσταση είχε αρχίσει να αποσταθεροποιείται από το 1997 μετά την κατάρρευση των χρηματιστηριακών και στεγαστικών αγορών στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, τις μεγάλες ζημίες που υπέστησαν οι τράπεζες στην Ιαπωνία και τις ανησυχίες για την έκταση του δημοσίου χρέους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την 17η Αυγούστου 1998, η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του χρέους της, την υποτίμηση του νομίσματος και την προσωρινή αναστολή πληρωμών του κεφαλαίου από χρέη ιδιωτικών εταιριών. Αυτό προκάλεσε ένα γενικό ξεπούλημα (sell-off) μετοχών και εταιρικών ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ η στρατηγική «πτήση προς την ποιότητα» (flight to quality) που επικράτησε οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων και των κυβερνητικών ομολόγων. Πολλά hedge funds και στεγαστικές τράπεζες ανέφεραν μεγάλες ζημίες κύρια λόγω της διεύρυνσης του επιτοκιακού περιθωρίου (spread) των εταιρικών ομολόγων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008, τα προβλήματα βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατέστησαν ιδιαίτερα σοβαρά για ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στον κόσμο, το LTCM. Το LTCM ιδρύθηκε το 1994 από τον Τζον Μεριγουέδερ που ήταν πριν treasurer στη Salomon Brothers και αριστοτέχνης στις πράξεις hedging. Πλαισιώθηκε στο Δ.Σ. από ικανά στελέχη όπως ο πρώην Υποδιοικητής της FED Ντέιβιντ Μάλινς και οι νομπελίστες Μάριον Σκόουλς και ρόμπερτ Μέρτον. Το LTCM είχε αποδεχθεί ένα μεγάλο στοίχημα ότι το spread μεταξύ των ομολόγων του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ και των εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ θα σμίκρυνε. Διέθεσε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την αγορά εταιρικών ομολόγων με χρηματοδότηση από τη βραχυχρόνια πώληση ενός ισοδύναμου ποσού από ομόλογα του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ μέσω της αγοράς repos. Το στοίχημα στηρίχθηκε σε κεφάλαια επενδυτών ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά η κρίση στη Ρωσία οδήγησε σε άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων και σε ελεύθερη πτώση των ιδιωτικών εταιρικών ομολόγων. Έχασε 4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κατέρρευσε και τελικά διεσώθη μετά από πρωτοβουλία της FED και την παρέμβαση των 14 πιστωτριών τραπεζών. Μετά το γεγονός αυτό, η παγκόσμια κρίση κορυφώθηκε και μετατράπηκε σε κρίση ρευστότητας και πιστωτική κρίση. Δεν διήρκεσε, όμως, για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως συνέβη το 2007-2008 με την παγκόσμια πιστωτική κρίση που προέκυψε από την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού  κινδύνου των ΗΠΑ (βλέπε όρο Sub-prime mortgage market).Προσθήκη νέας απάντησης