Τι είναι LSE;


Τι είναι London Stock Exchange plc (LSE);

Απαντήσεις

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι ρίζες του ανατρέχουν στο 1698 στο Jonathan’s Coffee House όπου ο John Castaing εξέδωσε ένα κατάλογο τιμών μετοχών και εμπορευμάτων για διαπραγμάτευση. Το 1773 απέκτησε ένα dealing room και την ονομασία Stock Exchange ενώ την 3.3.1801 έλαβε τη μορφή ενός σύγχρονου χρηματιστηρίου. Το 1973, συγχωνεύθηκαν στο London Stock Exchange 11 βρετανικά και ιρλανδικά τοπικά χρηματιστήρια. Το 1986, έλαβε χώρα η μεγάλη αποκανονικοποίηση των αγορών (The Bing Bang) με βάση την οποία όλες οι εταιρίες μέλη έγιναν brokers dealers (βλέπε όρο), επιτράπηκε η ιδιοκτησία και από ξένες επιχειρήσεις ενώ έλαβε τη μορφή ιδιωτικής εταιρίας. Το 2000 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία περιορισμένης ευθύνης (public limited company, plc, βλέπε όρο). Οι μετοχές του είναι διεσπαρμένες. Το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου 2006, το χρηματιστήριο μετοχών υψηλής τεχνολογίας των ΗΠΑ Nasdaq προχώρησε σε επιθετική εξαγορά και απέκτησε το 14,99% των μετοχών του έναντι 1,175 πέννες ανά μετοχή (και συνολικά 781,5 εκατομμύρια δολάρια) δηλαδή τιμή 25% υψηλότερη από την αρχική προσφορά των αρχών Μαρτίου του ίδιου έτους. Το LSE αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

♦ είναι χρηματιστήριο μετοχών όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές 350 εταιριών από 50 χώρες
♦ είναι διεθνές χρηματιστήριο παραγώγων με την ονομασία EDX London
♦ παρέχει ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης on line real time σε 300 εταιρίες μεσολάβησης (brokers) σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέλος του 2006 παραδίδεται η αναβαθμισμένη πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο Technology Roadmap
♦ παρέχει σε πραγματικό χρόνο τιμές , ειδήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες στη χρηματοπιστωτική κοινότητα.Προσθήκη νέας απάντησης