Τι είναι Loop;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Loop;

Απαντήσεις

Τεχνική προγραμματισμού για τη δημιουργία μιας σειράς επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Συνήθως, υπάρχει κάποιο γεγονός, που προβλέπεται από το λογισμικό, και προκαλεί το τέλος της διαδικασίας. Ένα λάθος, το οποίο ονομάζεται "endless loop", συναντάται όταν μία ενέργεια επαναλαμβάνεται αλλά δεν υπάρχει έξοδος δηλαδή δεν διακόπτεται η επαναληπτική διαδικασία.Προσθήκη νέας απάντησης