Τι είναι Longevity risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Longevity risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος μακροζωίας. Αναφέρεται παραδειγματικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση από τη γήρανση του πληθυσμού λόγω της ανατροπής της σχέσης εργαζόμενων - συνταξιούχων. Η κατάσταση επιβαρύνεται διότι λόγω της προόδου της ιατρικής επιστήμης παρατείνεται το προσδόκιμο της ζωής του συνταξιούχου

β) στην περίπτωση ενός αντιστρεπτέου ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου (reverse mortgage, βλέπε όρο) οπότε λόγω του κινδύνου της μακροζωίας το συνολικό ποσό των ετήσιων καταβολών της τράπεζας μπορεί να υπερβεί την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και σε περίπτωση πλειστηριασμού να ικανοποιηθεί μόνο ένα μέρος της απαίτησης (κεφάλαιο και τόκοι) της δανείστριας τράπεζας.Προσθήκη νέας απάντησης