Τι είναι Lombard rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lombard rate;

Απαντήσεις

Επιτόκιο με το οποίο η κεντρική τράπεζα επιβαρύνει τα δάνεια που παρέχει στις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας αυτών. Τα δάνεια αυτά είναι Lombard, δηλαδή εγγυημένα με τη δέσμευση χρεογράφων εξαιρετικής ποιότητας.Προσθήκη νέας απάντησης