Τι είναι Lombard rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lombard rate;

Απαντήσεις





Επιτόκιο με το οποίο η κεντρική τράπεζα επιβαρύνει τα δάνεια που παρέχει στις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας αυτών. Τα δάνεια αυτά είναι Lombard, δηλαδή εγγυημένα με τη δέσμευση χρεογράφων εξαιρετικής ποιότητας.



Προσθήκη νέας απάντησης