Τι είναι Lombard loan;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lombard loan;

Απαντήσεις

Δάνειο ή προκαταβολή δανείου εγγυημένη με ασφάλεια (collateral), συνήθως με ομόλογα, που χορηγείται σε τρεχούμενο λογαριασμό εταιρίας. Η τράπεζα καθορίζει το ανώτατο επιτόκιο του δανείου για κάθε διαπραγματεύσιμο τίτλο λαμβάνοντας υπόψη τη φερεγγυότητα του πιστούχου και το κίνδυνο του τίτλου που παρέχεται σαν ασφάλεια. Το όνομα Lombard οφείλεται στους ομώνυμους τραπεζίτες της βόρειας Ιταλίας και συγκεκριμένα της Λομβαρδίας που έδρασαν στη διάρκεια του μεσαίωνα. Εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα και υπήρξαν οι πρώτοι συστηματικοί τραπεζίτες της Αγγλίας. Σχετική είναι και η Lombard street του Λονδίνου στην οποία είναι συγκεντρωμένη η χρηματαγορά.Προσθήκη νέας απάντησης