Τι είναι Login;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Login;

Απαντήσεις

Η διαδικασία εισόδου ενός χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε ένα μηχανογραφικό σύστημα με τη χρησιμοποίηση των διαπιστευτηρίων του (credentials) δηλαδή α) του ονόματος του χρήστη (user name) που δεν είναι μυστικό π.χ cnikolaou και β) του κωδικού πρόσβασης (password) που είναι μυστικός και τον γνωρίζει μόνο ο χρήστης. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος διαχειριστής μηχανογραφικού ή ηλεκτρονικού συστήματος γνωρίζει την πρώτη φορά τον κωδικό πρόσβασης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αμέσως τον κωδικό ώστε να τον γνωρίζει στο μέλλον μόνο αυτός.Προσθήκη νέας απάντησης