Τι είναι Log file;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Log file;

Απαντήσεις

Ημερολόγιο καταγραφής κινήσεων για τους φακέλους ενός διακομιστή (server). Πρόκειται για ένα κατάλογο που περιέχει τα αιτήματα και το ιστορικό πρόσβασης των χρηστών σε συγκεκριμένους φακέλους του server. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες της λειτουργικής ιστορικότητας ενός λογισμικού και τυχόν μηνύματα λαθών. Είναι χρήσιμο για την ανάλυση και την έρευνα επίλυσης ενός προβλήματος. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων τέτοια ημερολόγια, μεταξύ άλλων, υφίστανται για τις συναλλαγές (transaction log), για τις πληρωμές (payments log), για τις τιμές (prices log), τις χρηματορροές (cash flows log), τα όρια (limits log) και την ιστορικότητα των κινήσεων ενός λογισμικού (history log). Σε μια τοποθεσία του διαδικτύου (website) ένα log file δείχνει τους επισκέπτες, το χρόνο πρόσβασης και τις σελίδες επιλογής. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να μετρηθεί η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και η προτίμηση των επισκεπτών για συγκεκριμένες προσφερόμενες πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες.
 Προσθήκη νέας απάντησης