Τι είναι Lock-in;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lock-in;

Απαντήσεις

Mία δέσμευση από ένα δανειστή που εγγυάται ένα ειδικό επιτόκιο για μία καθοριζόμενη χρονική περίοδο. Πρόκειται για τα δάνεια με αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο. Ο δανειστής π.χ δεσμεύεται να διατηρήσει (να κλειδώσει) για τον πρώτο χρόνο μετά την έκδοση το επιτόκιο σε ένα ορισμένο επίπεδο και να το αφήσει να διακυμαίνεται ευθύς ως βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης