Τι είναι LLC;


Τι σημαίνει Limited Liability Company (LLC);

Απαντήσεις

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Οι μεριδιούχοι αυτής ευθύνονται μέχρι τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρίας και όχι με την προσωπική τους περιουσία. Αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ της corporation και της partnership συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο ενώ απολαύει ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος.Προσθήκη νέας απάντησης