Τι είναι Liquid market;


Τι σημαίνει Liquid market;

Απαντήσεις

Αγορά με μεγάλο βαθμό ρευστότητας, δηλαδή η αγορά στην οποία οι αγοραπωλησίες γίνονται με ευχέρεια επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που είναι διατεθειμένοι να προβούν σε μεγάλες συναλλαγές με μικρές διαφορές τιμών.Προσθήκη νέας απάντησης